Nieuws

Europese landen moeten zich aan hun klimaatbeloftes houden

Frits Buijs,  13-3-2013

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout leidde namens het Europarlement de onderhandelingen met de Raad van ministers over het klimaatbeleid. Om te kunnen controleren of landen zich houden aan de afspraken om klimaatverandering tegen te gaan, zijn transparante, eenduidige rapportages nodig. Deze rapportages moeten inzicht geven in zowel de financiële doelstellingen als de terugdringing van CO2-uitstoot. Meten is weten. Vandaag (dinsdag 12 maart) stemt het Europarlement over het akkoord dat Eickhout met de Raad heeft gesloten.

 

Gegoochel met cijfers

Eickhout: "Met mooie beloftes redden we het klimaat niet, het gaat om controleerbare afspraken. Deze wetgeving zorgt ervoor dat we kunnen meten of de EU zich aan haar mooie woorden houdt. Gegoochel met cijfers over klimaatuitstoot is straks verleden tijd."

Klimaatsteun aan ontwikkelingslanden
Op initiatief van Eickhout komen er jaarlijkse rapportages over klimaathulp aan armere landen. Klimaatverandering leidt namelijk tot een toename aan overstromingen, droogtes en extreem weer dat vooral de armsten in de wereld het brood uit de mond stoot. "Europa is een van de grootste donoren van klimaathulp wereldwijd, maar het is onduidelijk hoeveel hulp er precies wordt gegeven. Deze wetgeving verplicht Europese landen om elk jaar informatie te geven over de klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. Transparante en volledige informatie over de klimaathulp van Europa als geheel zal de positie van de EU in haar onderhandelingen met ontwikkelingslanden verbeteren," aldus Eickhout, die de internationale klimaattoppen al jaren volgt.

Kolencentrales die nu worden gebouwd

De wetgeving verplicht lidstaten ook tot het maken van klimaatplannen voor de lange termijn. In het jaar 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in Europa namelijk tot vijfennegentig procent lager zijn dan in 1990. "De kolencentrales die nu worden gebouwd stoten de komende decennia vervuilende gassen uit. Landen worden straks gedwongen zich te bezinnen bij beleid dat klimaatverandering niet tegen gaat of zelfs verergert," aldus Eickhout.

 

(overgenomen uit duurzaamnieuws.nl)