Nieuws

De Kleine Aarde 2.0

Frits Buijs,  16-10-2012

De Kleine Aarde in Boxtel maakt mogelijk een doorstart. Op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel moeten scholen, bedrijven, horeca en recreatiemogelijkheden komen, allemaal gericht op duurzaamheid. Een interview met initiatiefnemer Vincent Snels.Eind 2010 heeft stichting De Kleine Aarde zichzelf opgeheven, vertelt Vincent Snels. "Het is niet failliet gegaan zoals wel werd beweerd. De gemeente Boxtel was al eigenaar van de grond en verwierf van de Stichting ook de opstallen. Begin 2011 heeft de gemeente Boxtel een open uitnodiging gedaan aan een ieder die ideeën had om het gedachtegoed te borgen."

 

De Kleine Aarde 2.0

Voorwaarde was wel dat er op commerciële basis initiatieven moeten worden gevestiged. Snels: "Budget neutraal, een campus van groene bedrijvigheid en op beperkte schaal woningbouw en dat alles in het gedachtegoed van De Kleine Aarde zijn de randvoorwaarden die de gemeente meegaf."

Ingehaald door de markt
Vincent Snels en Martijn Messing (voormalig directeur van De Kleine Aarde) kenden elkaar al. Snels: "Omdat we onder andere samengewerkt hebben aan diverse bouwgerelateerde projecten. Samen kwamen we al heel snel tot de conclusie dat de locatie en uitvraag van de gemeente zich leent voor een uniek nieuw experiment."

"De Stichting De Kleine Aarde is destijds o.a. gestopt omdat het laten zien van alternatieven voortkomend uit eigen experiment niet meer nodig was, de markt heeft dit zeker de laatste jaren goed opgepakt.

Vraagstukken
"Eigenlijk hebben we eerst gekeken naar de vraagstukken voor de toekomst", vertelt Snels. "Hoe kunnen we die dichtbij mensen brengen en concreet haalbaar bijdragen aan oplossingen tot stand laten komen en laten zien en leren wat er kan."

"De vraagstukken waar we ons op richten zijn met name voedsel, klimaat/energie , biodiversiteit, wonen en betaalbaarheid/economische duurzaamheid", legt Snels uit.

"Al deze vraagstukken, zeg maar uitdagingen tot verandering kun je niet los van elkaar zien. De locatie De Kleine Aarde biedt de mogelijkheid tot wonen, werken, leren en recreëren en daarmee de kans om de hiervoor genoemde vraagstukken met elkaar te verbinden en integraal duurzaam te benaderen."

Leerproject
De woningen zullen bijvoorbeeld een leerproject zijn, waar onderzocht gaat worden hoe we de woonlasten kunnen beheersen in combinatie met zo comfortabel mogelijk kunnen wonen.

Snels: "Maar ook of er mogelijkheden zijn via high-tech duurzame teelt van groenten en fruit in een dak- of kelderkas in voedsel te gaan voorzien voor zowel de horeca als de huishoudens. De gevestigde bedrijven werken ook mee aan de realisatie van de verbouwingen en bouwwerken als woningen, school, bedrijfsverzamelgebouw (met flexwerkplekken), een smartgrid."

Trillingsenergie
Zoveel mogelijk energie op het eigen terrein opwekken is daneen logisch gevolg. Snels:"Wie weet kunnen we ook wel gebruik maken van de trillingsenergie die de A2 op enkele honderden meters afstand dag en nacht produceert. Doordat alle gebouwen ook daadwerkelijk bewoond gaan worden tegen normale huurprijzen ontstaat er een belangrijk deel van het economisch model."

"We zouden het geweldig vinden als we bijvoorbeeld het concept van de circulaire economie kunnen toepassen. Niet meer 'bezitten' maar 'gebruiken' als basis voor organisatie- en financieringsmodellen zijn ideeën die we dolgraag verwezenlijkt zien worden."

Academie
Snels denkt dan veel kan, als het maar duurzaam, opschaalbaar en overdraagbaar is. "Voor die overdracht komt er een academie waarin ondernemers, overheid en onderwijs elkaar kennis en kunde bijbrengen, een platform biedt om excellente oplossingen uit te denken of over te dragen. Van 0 tot 100 doordat we van brede school tot universiteit aan DKA 2.0 aan het verbinden zijn."

Boxtel
Het plan voor DKA 2.0 strekt zich ook uit naar heel Boxtel. Snels: "De gemeente Boxtel is bezig in haar beleidsplannen op te nemen dat geheel Boxtel een Groene Campus wordt. Boxtel wil op alle facetten de mogelijkheden van duurzaam ontwikkelen verbinden aan beleid en uitvoering daarvan. DKA 2.0 wordt door de gemeente gezien als het kloppend hart ervan. Dat biedt kansen voor DKA 2.0 en voor de gemeente." 

Reacties
Snels en Messing hebben positieve en zeer bijzondere reacties gekregen. Snels: "De positieve reacties uit vooral ondernemers- en onderwijshoek zijn positief. Bedrijven en organisaties die aan den lijve ondervinden dat het echt tijd is geworden om de zaken anders te organiseren reageren zeer enthousiast en willen graag meedoen. Zij willen aan dit experiment bijdragen om het te gaan laten slagen en om zelf van te leren."

"Vooral de kans om te laten zien dat het kan geeft een extra unieke dimensie", denkt Snels. "We zien dat de vraag 'wat kun je brengen' in plaats van 'wat kom je halen' uitdaagt wat een bedrijf of instelling op de locatie, met de te verwachten betrokken bedrijven overheden en instellingen kunnen. De keuze die we gemaakt hebben om lokaal, regionaal en landelijk tot een aanbod te komen slaat aan."

Snels en Messing nodigen de lezers van Duurzaam Gebouwd uit om mee te doen en met voorstellen te komen. Snel: "We hebben een boekje gemaakt waarin onze ideeën verder uitgewerkt hebben."

(overgenomen van www.duurzaamgebouwd.nl)